Ferid Bolatkale

hafi5     Geçtiğimiz günlerde kendini aydın olarak niteleyen 1100 kendini bilmez örümcek kafalı sözüm ona akademisyen hükümete ve devlete muhtıra mahiyetinde bir bildiri verdi. Bu bildiride açıkça terör ve terör örgütü desteklenmekteydi. Hiçbir zaman bu vatan ve milletin yanında yer almayan her zaman gâvurun ekmeğini yiyip gâvurun kılıcını çeken bu mandacı güruh memleketin ciğerinde bir çıbandır.

      Üniversitelerimiz maalesef bu sapık zihniyetlerin ve hain beyinlerin eline kalmıştır. Ülkemizde bilimsel bir buluş teknik bir gelişme niçin bugüne kadar dünya standartlarının gerisinde kalmış diye sorarsanız sebebi bu satılmış beyinlerdir.

 
     Memleketin en güzide evlatlarını en seçilmiş beyinlerini bu Avrupa ve Amerika uşağı bilim adamı bozuntularına emanet ettiğimiz için üniversitelerden bilim adamlarından fikir adamlarından daha çok aşağılık ve Avrupa kompleksiyle dolu terörize beyinler çıkmaktadır. Elbette bu cendereden canını kurtarıp vatan ve millet için faydalı olan bilim ve ilim adamlarını müstesna tutuyoruz.

     YÖK’ün kuruluşundan beri masonların ve buna bağlı sol örgütlerin karargahı haline gelen üniversiteler bu yılan ve çıyan beyinlerin fırsat arenası olmuştur. Ve bu üniversitelerde paralel yapının akademik kadroları bütün köşeleri tutmuştur.

      Bu sözde akademisyenlerin birçoğunun akademik kariyerleri dahi şaibelidir. Çoğunun isminin başındaki “akademik titr” bu paralel örgütün üniversitelerde kurduğu sahte kurullar ve sahte imtihanlarla verilmiştir. Türkiye’nin son kırk yılındaki akademik kariyer imtihanları ve ÖSYM imtihanları incelendiğinde hemen hemen tamamındaki hile ve şaibe ortaya çıkacaktır.

     Hiçbir bilimsel çapı olmayan o kadar çok Prof  ortalıkta gezmektedir ki bunların çoğunun öğrenci olacak çapı dahi yoktur. Hepsinin, tek merkezden aldıkları talimatlarla konuşan ve hareket eden birer satılmış uşak oldukları görülecektir. En hafif ifade ile bu “vatan hainleri” dershanelerinde su içtikleri paralel yalakların beslemesi yalakalardır. Bu hain bildiri, bu güruhu turnusol kâğıdı gibi ortaya çıkarmıştır. Derhal bunların akademik kariyeri feshedilmeli ve sorgusuz sualsiz hepsi Üniversitelerden kovulmalıdırlar.

     Sayın Başbakanımızın eski akademisyen kimliğinden gelen zaafkar tavrı bu güruhu cesaretlendirmektedir. Taa Amerika’dan apar topar gelen Joe Biden gerçek terör finansörü ve Ortadoğu’daki bütün terör gruplarının kurucusu ve hamisidir. Ve Türkiye’ye gelir gelmez ayağının tozuyla bildiriye destek vermiştir.

     “Devlette zaaf olmaz” kaidesini göz ardı edersek bu bildiriyi ikinci bir gezi olayına dönüştürmek üzere sürekli kaşıyacaklardır haberiniz olsun. Bu tür konularda konunun üzerine ciddiyetle ve kararlılıkla gitmek lazımdır.

     Şunu herkes aklının her köşesine kazımalıdır. Bu vatan ve milletin aleyhindeki; en kısık ses, en hafif nefes, en küçük tehdit, en ufak başkaldırı derhal ve şiddetle susturulur ve o başlar ezilir!

     Bunun için alınacak başlar kimin olursa olsun bu vatan topraklarındaki bütün hainler temizlenene kadar bu millet kanının son damlasına kadar her bedeli ödemeye hazırdır.

     Ey devlet ricali ve ey başbakan bu hususta Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararını destekleyelim ve en ufak mertebede dahi muhalefet etmeyelim. Memleketimiz çok mühim günlerin eşiğindedir. Böyle zamanlarda en büyük ihtiyacımız kararlı, tek ses ve tek yumruk olmaktır.

     Allah bu vatanı bütün hainlerden temizlemeyi  ve hakiki hürriyeti ;

     “ Tam hürriyet bir şiddetli istibdat suretinde” yerleştirmeyi nasip ve müyesser eylesin.Amin   
                                                                                                                   
     Vesselam… 
     Ferid BOLATKALE / HaberCedid.com

Tohum Çatlatan Mektublar

efendi cerceveli

Fenâ-fi'l-İhvan Mektubu

Ben umum nur talebelerinde fani olmuşum lafı, 20. asırdan başka hiçbir asırda bulunmayan sevgili enaniyetlerimizin kalın bir perdesi olmuştur. O sevgilimiz o kalın perdenin altında  büyüyüp  kalınlaşmaktadır.

Bu nasıl bir yokluktur ki, emmare nefsi, bir terbiye altına girmeden kendi kendine onda muvaffak olsun. Bu nasıl bir yokluk ki, orada yok edecek bir büyüğün tasarrufu kabul edilmesin. Bu nasıl bir yokluktur ki, kendi varlığına başkasının da varlığını ilave ederek iyice var olur. Evet bu öyle bir yokluktur ki, kalb, ruh, sır gibi ulvi latifeler nefsi emmarede yok olur!...

devamını oku...

.

kitap okurken

Cadde-i Kübra ve 26 Yaşındaki Nefs-i Levvame ile Bir Hesaplaşma

CADDE-İ KÜBRA yükünü kaldırabilmek öyle Raziye, Marziye işi olmadığı gibi Levvâme işi hiç değildir. Dairenin manevi idaresinin başındaki Ferd-i Ferid’in mazhariyyetleri yanında (İmam-ı Rabbanî Hazretleri’nin buyurduğu gibi)  Ehassü’l-Havass’ın durumu dahi avam gibi kalır. Koca Bediüzzaman (R.A.) O Zat’dan bahs ederken kullandığı ve havsalamız dışındaki edeb tarzına dikkat et de ibret al. Meydan boş değildir. Temellük davasından vazgeçip teslim olalım. Ümidle ve şevkle neticeye muntazır kalalım.

devamını oku...

.

muhim sual

Üç Mühim Sual

1- Mesleğimizde etba değil, ittiba esastır. Yani esas olan kemalat erbabına ittibadır, irşad edecek adam aramak değildir. O halde Kur’anî hakikatları muhtaç olanlara duyurmak işi nasıl olacak?


2- "Hazm edilmeyen ilim telkin edilmemeli" buyuruluyor. Bunu nasıl anlayacağız?


3- Fenafilihvanı nasıl anlayacağız? Herkes diyor ki: Hepimiz birbirimizde faniyiz. Bir mürşidde mi fena olunur? Birbirimizde mi fena olunur?

devamını oku...