Yazarlar
    ummusuheda Mutluluk bir şeye sahip olmak değil, sahip olduklarıyla mutlu olabilmektir. Yahut insanı mutlu kılan ; mutlu olmak değil mutluluğa giden yoldan haz almaktır.

besmele1Peygamberimiz (sav) kendisine

“Ey ALLAH’ın Rasulü hangi kadın daha hayırlıdır?”
şeklindeki bir suale
“Kocası bakınca onu sevindiren, emredince hemen itaat eden,
nefis ve malında kocasının hoşuna gitmeyen şeyde
ona muhalefet etmeyen kadındır"

besmeleBesmele kopanı bağlar, bozulanı onarır, kalplerdeki tevhidi açığa çıkarır. Besmele ile yüreğini bağlayan artık ötelerin insanı olur.  Hak ile batılın ayrım noktası Furkan'ın başıdır Besmele.

ustad kalem kitapVe her kafadan bir ses çıktığı , nefsini ilah edinenlerin karıp karıştırdığı ve esnek olmak adına  islam dairesini kendilerince genişlettikleri bu asrımızda  Risale-i Nurlar  yolumuzu aydınlatan bir nurdur.

ummusuhedaEvet şahin bakışlı olan çocuklarımızı cahilliğimizle kargaya çevirmeyelim. Bu emanetlerin hesabı yarın mahkeme-i kübrada bizlere sorulacaktır. Şu anda bize emanet edilen o güzel insanlar inşaallah istikbalin mücahid ve mücahideleridir. Kim bilir şu anda evlerimizde hangi büyük insanı konuk ediyoruz!!!

Tohum Çatlatan Mektublar

efendi cerceveli

Fenâ-fi'l-İhvan Mektubu

Ben umum nur talebelerinde fani olmuşum lafı, 20. asırdan başka hiçbir asırda bulunmayan sevgili enaniyetlerimizin kalın bir perdesi olmuştur. O sevgilimiz o kalın perdenin altında  büyüyüp  kalınlaşmaktadır.

Bu nasıl bir yokluktur ki, emmare nefsi, bir terbiye altına girmeden kendi kendine onda muvaffak olsun. Bu nasıl bir yokluk ki, orada yok edecek bir büyüğün tasarrufu kabul edilmesin. Bu nasıl bir yokluktur ki, kendi varlığına başkasının da varlığını ilave ederek iyice var olur. Evet bu öyle bir yokluktur ki, kalb, ruh, sır gibi ulvi latifeler nefsi emmarede yok olur!...

devamını oku...

.

kitap okurken

Cadde-i Kübra ve 26 Yaşındaki Nefs-i Levvame ile Bir Hesaplaşma

CADDE-İ KÜBRA yükünü kaldırabilmek öyle Raziye, Marziye işi olmadığı gibi Levvâme işi hiç değildir. Dairenin manevi idaresinin başındaki Ferd-i Ferid’in mazhariyyetleri yanında (İmam-ı Rabbanî Hazretleri’nin buyurduğu gibi)  Ehassü’l-Havass’ın durumu dahi avam gibi kalır. Koca Bediüzzaman (R.A.) O Zat’dan bahs ederken kullandığı ve havsalamız dışındaki edeb tarzına dikkat et de ibret al. Meydan boş değildir. Temellük davasından vazgeçip teslim olalım. Ümidle ve şevkle neticeye muntazır kalalım.

devamını oku...

.

muhim sual

Üç Mühim Sual

1- Mesleğimizde etba değil, ittiba esastır. Yani esas olan kemalat erbabına ittibadır, irşad edecek adam aramak değildir. O halde Kur’anî hakikatları muhtaç olanlara duyurmak işi nasıl olacak?


2- "Hazm edilmeyen ilim telkin edilmemeli" buyuruluyor. Bunu nasıl anlayacağız?


3- Fenafilihvanı nasıl anlayacağız? Herkes diyor ki: Hepimiz birbirimizde faniyiz. Bir mürşidde mi fena olunur? Birbirimizde mi fena olunur?

devamını oku...