Yazarlar

muharrem suludere1Şu kısa tarîkın evradı: İttiba-ı sünnettir, feraizi işlemek, kebairi terketmektir. Ve bilhâssa namazı ta'dil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır.

 

 

Muharrem SULUDERE / HaberCedid.com

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

     Cenab-ı Hak mealen buyuruyor: "Namazı hakkıyla, doğru olarak eda edin ve zekatı verin ve rükû edenlerle beraber rükû edin!" (Bakara-43)
     Ebu Said-i Hudrî (r. anh)'den: Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm);
     - "Hırsızlıkta insanların en kötüsü namazından çalan kimsedir" buyurmuştu:
     - "Ey Allah'ın Resûlü bu nasıl olur?" dediler:
     - "Namazda rükû ve secdeleri ve huşûyu tamamlamaz." buyurdu. (Müsned-i Hanbel)
     Enes (r. anh)'den: Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) şöyle buyurdular: "Secdelerde ta'dile riayet edin, sizden biri köpeklerin yayışı gibi kollarını yere döşemesin." (Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)
     Ebu Mes'ud el-Bedrî (r. anh)'den: Resûlullah (Aleyhissalâtu Vesselâm) buyurdular: "Sizden biri, rükû ve secdelerde belini (tam olarak) doğrultmadıkça namazı yeterli olmaz." (Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace)
     "Cenab-ı Hakk'a vâsıl olacak tarîkler pek çoktur. Bütün hak tarîkler Kur'andan alınmıştır. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli oluyor. O tarîkler içinde, kasır fehmimle Kur'andan istifade ettiğim "Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarîkıdır. ..... Şu kısa tarîkın evradı: İttiba-ı sünnettir, feraizi işlemek, kebairi terketmektir. Ve bilhâssa namazı ta'dil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır." (26. Söz, Zeyl)
     Namazlarda ta'dil-i erkan: Namazın bütün rükünlerinin hakkını vermek suretiyle her uzuv yatışıp sükunetle, huzurun edebine riayet ve hürmet ederek namazı eda etmektir.
     Mesela: Rükûdan kalkarken vücud dik bir hale gelmeli ve sükunet bulmalı, en az bir kere: "Sübhanellahi'l-Azîm" diyecek kadar ayakta durduktan sonra secdeye varmalıdır. Her iki secde arasında da bel (yeterince) doğrulup, beden tahiyyatta oturur gibi vaziyet almalı ve bir tesbih mikdarı durmalıdır. 
     Şafiilere, Malikilere, Hanbelilere ve İmam Ebu Yusuf'a göre ta'dil-i erkanın hükmü farz olup, tadil-i erkan riayet edilmeden kılınan bir namazı yeniden kılmak gerekir.
     Hanefilere göre ta'dil-i erkân vacib olup, riayet edilmemesi halinde sehiv secdesi gerekir. Fakat böyle bir namazı ihtilaftan kurtulmak için yeniden kılmak daha iyidir.

Tohum Çatlatan Mektublar

efendi cerceveli

Fenâ-fi'l-İhvan Mektubu

Ben umum nur talebelerinde fani olmuşum lafı, 20. asırdan başka hiçbir asırda bulunmayan sevgili enaniyetlerimizin kalın bir perdesi olmuştur. O sevgilimiz o kalın perdenin altında  büyüyüp  kalınlaşmaktadır.

Bu nasıl bir yokluktur ki, emmare nefsi, bir terbiye altına girmeden kendi kendine onda muvaffak olsun. Bu nasıl bir yokluk ki, orada yok edecek bir büyüğün tasarrufu kabul edilmesin. Bu nasıl bir yokluktur ki, kendi varlığına başkasının da varlığını ilave ederek iyice var olur. Evet bu öyle bir yokluktur ki, kalb, ruh, sır gibi ulvi latifeler nefsi emmarede yok olur!...

devamını oku...

.

kitap okurken

Cadde-i Kübra ve 26 Yaşındaki Nefs-i Levvame ile Bir Hesaplaşma

CADDE-İ KÜBRA yükünü kaldırabilmek öyle Raziye, Marziye işi olmadığı gibi Levvâme işi hiç değildir. Dairenin manevi idaresinin başındaki Ferd-i Ferid’in mazhariyyetleri yanında (İmam-ı Rabbanî Hazretleri’nin buyurduğu gibi)  Ehassü’l-Havass’ın durumu dahi avam gibi kalır. Koca Bediüzzaman (R.A.) O Zat’dan bahs ederken kullandığı ve havsalamız dışındaki edeb tarzına dikkat et de ibret al. Meydan boş değildir. Temellük davasından vazgeçip teslim olalım. Ümidle ve şevkle neticeye muntazır kalalım.

devamını oku...

.

muhim sual

Üç Mühim Sual

1- Mesleğimizde etba değil, ittiba esastır. Yani esas olan kemalat erbabına ittibadır, irşad edecek adam aramak değildir. O halde Kur’anî hakikatları muhtaç olanlara duyurmak işi nasıl olacak?


2- "Hazm edilmeyen ilim telkin edilmemeli" buyuruluyor. Bunu nasıl anlayacağız?


3- Fenafilihvanı nasıl anlayacağız? Herkes diyor ki: Hepimiz birbirimizde faniyiz. Bir mürşidde mi fena olunur? Birbirimizde mi fena olunur?

devamını oku...